INSCRIERI

Acte necesare
inscrierii la
medicul de familie 
Pacientii ce doresc sa se inscrie nu au nevoie de programare prealabila, acestia putand sa-si depuna documentele necesare fara a astepta la rand!

Pentru toate categoriile de asigurati sunt necesare urmatoarele:


  • Original + copie dupa buletin sau CI (Carte Identitate)
  • Cerere tip (Se completeaza la cabinet)
  • Card de sanatate pentru a se putea face inscrierea (numai in cazul pesoanelor peste 18 ani)
Adeverinta tip de la locul de munca prin care se dovedeste plata contributiilor la asigurarile de sanatate;
Talon de pensie;
Adeverinta de elev/student;
Adeverinta somer
Certificat de nastere Acte de identitate parinte/reprezentant legal
Adeverinta care atesta plata la zi a contributiei la sanatate
Carnet de veteran de razboi
Carnet de veteran de razboi
Copie dupa decizia de incadrare in gradul de handicap
DETAILS

Pentru co-asigurati

(sot / sotie - care nu au un loc de munca),
actele necesare inscrierii sunt urmatoarele:

  • dovada de platitor de contributie C.A.S. a asiguratului - adeverinta de salariat din care sa rezulte ca s-au platit contributiile catre Casa de Asigurari, respectiv chitanta la zi de la C.A.S.M.B. in cazul Persoanelor Fizice Autorizate
  • copie dupa Carte de Identitate / Buletin de Identitate, respectiv dupa permisul de sedere pentru cetatenii straini care lucreaza in Romania
  • copie dupa certificatul de casatorie
  • declaratie pe propria raspundere ca persoana coasigurata nu este inscrisa la alt medic de familie ???